נושא:

פרשת בא: עבדי ה' ולא עבדי פרעה

מאת:

הדפסה

מיד עם צאת ישראל ממצרים הם נצטוו בשלש מצוות, זמן רב לפני מתן תורה.
קדושת הבכורים, פסח, ותפילין.
העיתוי של מצוות הבכורות ברור, הרי בכורות ישראל נפדו ולא נפגעו במכת בכורות שהיתה זה עתה.
גם הסיבה למתן מצוות הפסח עתה ברורה, כשם שחגגו זה עתה, כך יחגגו לדורות.
אולם למה ניתנה מצוות תפילין דוקא עכשיו, למה לא די במה שנצטוו במצוות תפילין יחד עם מצוות מזוזה ועם קריאת שמע, בספר דברים בפרשיות שמע והיה אם שמוע?

ההסבר נעוץ במשמעות מצוות התפילין. התפילין הן אות וסימן שישראל הם עמו של ה'. כמו תלבושת של ארגון או של מקום עבודה, בדומה לדרגה צבאית או כיתוב על כובע או חולצה.
דוקא עתה, כשיוצאים ישראל משעבוד מצרים, נוצר הצורך לציין שבן חורין אינו זה היוצא לחיי הפקר ללא תוכן, אלא לחיים של שליחות רוחנית כעם ה'.

כתיבת תגובה